در سرگذشت پیامبراسلام(ص) حادثه‌ی دندان‌گیری برای اشک گرفتن از خلق‌الله وجود ندارند و هرچه است پیروزی‌ست و کامروایی. تنها داستانی که البته کمی می‌تواند دست‌آویز مداحی مداحال باشد، به گفتگوی حضرت محمد(ص) و دختر پاکدامن ایشان، خانم فاطمه‌زهرا و ماجرایی وفاتِ ایشان برمی‌گردد و... .

با درود به پیامبر اسلام(ص) و تمام امامان بزرگ شیعه.