۱۳ مطلب با موضوع «نقدها و نظرها» ثبت شده است

  • شنبه, ۸ دی ۹۷
  • حسین پورفرج
  • ۰ نظر
نمایش تصویر

رنجی که گنجی می‌برد برای هیچ

نقدونظرها-مقاله اخیر اکبر گنجی تحت عنوان «ادعای پیامبری سروش و وعده عالم‌گیر شدن فرقه سروشیه» حقیقتاً نوعی پیشگویی‌ست. این پیشگویی البته بر شواهد و ادله‌های ناموجهی استوار است. من در اینجا نکاتی را در رد این امکان مطرح می‌کنم:

1- همانگونه که علی زمانیان در نوشتار «گنجی در قامت پیشگوی بزرگ» آورده است، اکبر گنجی میان نحله‌ی دینی و فرقه‌ی دینی کاملاً دچار خلط مبحث شده است و او نحله‌ی روشنفکری دینی را همان فرقه‌ی روشنفکری دینی به حساب می‌آورد. از این نکته که بگذریم اشتباه دیگری نیز در کار است. او پیامبر روشنفکری دینی را عبدالکریم سروش می‌داند؛ در حالی که روشنفکری دینی پیش از عبدالکریم سروش نیز بزرگانی را به خود دیده است. هیچ سر شاخه‌ی نهایی-ای در نحله‌ی روشنفکری دینی وجود ندارد و عبدالکریم سروش نیز خود فردی از افراد این نحله به شمار می‌آید.به گمانم اکبر گنجی چندان دارای درک دقیقی از معنا و گسترۀ مفهوم "نحله" یا فرایند و تفاوت آن با مفاهیم دیگر همچون فرقه یا فرقه‌تراشی نیست و لذا عقیده او در این باب کاملاً ناکام به نظر می‌رسد. اگر ما بپذیریم که روشنفکری دینی یک نحله است، پس می‌باید یک نقطه آغاز (بدون نقطۀ پایان) داشته باشد.

  • چهارشنبه, ۵ دی ۹۷
  • حسین پورفرج
  • ۰ نظر
نمایش تصویر

چون جهت شد مختلف نسبت دوتاست

نقدونظرها-چند روزی است که خوشبختانه نوشته انتقادی اینجانب بر مقاله جناب یوسفی اشکوری از سوی ایشان رؤیت و تحت نقدی دیگر پاسخ داده شده است. از آنجایی که بنده با ایشان در برخی نکات دارای زاویه‌ام و نکات ایشان را ناموجه می‌دانم، به ذکر مواردی چند مبادرت می‌ورزم:

۱- با نهایت احترام به جناب یوسفی اشکوری می‌باید این نکته را اصلاح کنم که بنده (خدای ناکرده) در هیچ جای این نوشته مقالۀ ایشان را خنده‌دار ندانسته‌ام و همواره در مقام شاگردی که با ادب از استاد خود نقد می‌کند، ظاهر شده‌ام؛ چه به قول حافظ: «قدم منه به خرابات جز به شرط ادب/که سالکان درش محرمان پادشهند».[۱] (به نظر می‌رسد جناب یوسفی اشکوری واژه هکذا به معنای به همین ترتیب، همچنین و … را سهواً با واژۀ مضحک یا مضحکه به اشتباه گرفته‌اند و لذا گمان کرده‌اند که بنده نقد ایشان را خنده‌دار دانسته‌ام. لذا امیدوارم با این توضیح سوءتفاهم ایشان برطرف شده باشد و مقالۀ اینجانب را نقدی نامودبانه نپندارند.(

۲- دومین نکته به نگاه نقادانه نوشتار اینجاب بر مقالۀ جناب یوسفی اشکوری مربوط است.