وبگاه شخصی حسین پورفرج


   

  آیا “تفاسیر قرآن”به پایان عصر خود نزدیک شده‌اند؟

  ما دیگر باید دست از تفسیرِ قرآن برداریم و اکنون نوبت آن است که با متن قدسی وارد رابطه‌ای پساتفسیری شویم. شرح و بسط این دوره نوپدید مهمترین پروژه‌ای‌ است که نگارنده به جد آن را دنبال می‌کند و تاکنون بالغ بر ۲۳۰ صفحه از کتاب‌اش، در این باب را قلمی کرده است؛ کتابی که امیدوار است بتواند اندکی از فربهی نظری و بیمارگونه پیرامون تفسیر قرآن را بکاهد و تاحدی نیز از پتانسیل‌های عملی و کاربردی آن پرده‌برداری کند. [...] ادامه>>

  سمیه پورن‌استار، سمیه عفیف

  این روزها موزیک ویدیوی خواننده پرحاشیه بسیار بر سرزبان است.
  به گمانم این سبک از موسیقی را نباید تنها نشانه ابتذال در موسیقی ما دانست. واکنش برخی از خوانندگان و شنوندگان به این کلیپ حاکی از این خوانش علت‌مندنه و روبنایی ‌است. من فکر می‌کنم دیگر سبک جدیدی به انواع سبک‌های موسیقی افزوده شده و آن سبک، همانا سبک “موسیقی ابتذال” است؛ موسیقی‌ای که نه علت‌مند، بلکه دلیل‌مند است.
  “موسیقی ابتذال” از یک تئوری پیروی می‌کند و با اهداف خاصی منتشر می‌شود. این نوع از موسیقی صرفاً جنبه تفریحی ـ سرگرمی یا مادی ـ اقتصادی ندارد و چیزی فراتر از تصور مخاطبانش را هدف گرفته است.
  من مجبور شدم برای نوشتن این یادداشت کوتاه به برخی از این آثار موسیقایی مراجعه کنم و با دقت درون‌مایه آنها را بکاوم. باور کنید این سبک موسیقایی موضوع، روش و غایتِ خاص خود را دارد و با عقلانیتِ خاصی ارائه می‌شود. چه کسی گفته که همیشه اهداف یا موضوعات فرهنگی  ـ اجتماعی باید مطهر و پاکیزه باشند و با نیات اخلاق‌مدارانه به منصه ظهور برسند. گاهی یک رذیلت فرهنگی ـ اجتماعی می‌تواند هدفِ اصلی باشد و به عنوان هنجار معرفی شود.
  آن‌چنانکه من می‌فهمم سبک «موسیقی ابتذال» سرمایه‌گذاری‌ش بر رویِ نبایدهایِ اجتماعی ـ فرهنگی یک جامعه و در اینجا جامعه ایران است و چون بازیگرانش از نوعی بی‌قیدی اخلاقی ـ اجتماعی تغذیه می‌کنند[...]
  ادامه>>

   

   

  روایتگری به سبکِ سروش دباغ

  این نوشتار کوتاه مرهون جلد اول آخرین اثر دکتر سروش دباغ تحت عنوان “رد آبی روایت” است؛ کتابی که جستارهای آن موضوعات مختلفی از جمله پروژه عرفان مدرن و دلبستگی نویسنده اثر به شاعر توانای معاصر، سهراب سپهری، مسئله شرور و ربط و نسبت آن با جایگاه خدا در هستی، و همچنین گفتار-نوشته‌هایی در باب الهیات، قرآن‌شناسی و مباحث رفرمیستی را دربرمی‌گیرد و کاملاً می‌تواند در ردیف آثار نواندیشانه دینی دسته‌بندی شود.
  جلد نخست این اثر مجموعاً شامل پانزده جستار است و البته بلندترین بخش آن مربوط می‌شود به پیاده‌سازی‌شده مجموعه سخنرانی‌های هفتگانه نویسنده تحت عنوان “مضامین اخلاقی و اگزیستنسیل قرآن”. کتاب “رد آبی روایت” محصول تلاش‌های سروش دباغ در همین سالیان اخیر است و اثری‌ست که توامانی آثار گفتاری و نوشتاری او را باهم دارد.
  با این توجه، من مایلم به جای پرداختن به مولفه‌ها و مفاهیم متنی، از بیرون، به اثر حاضر و جایگاه نویسنده در تولید آن نظر بیفکنم و با اخذ موضعی برون-متنی به بررسی ویژگی‌های فکری مؤلف به گواه اثرش بپردازم. من پیشتر در خصوص پاره‌ای از جستارهای این کتاب و کلاً پروژه فکری سروش دباغ دست به قلم شده‌ام و نقد و بررسی‌هایی را انجام داده‌ام. از این‌روی، بهتر می‌دانم که در اینجا از منظر تازه‌تری به این کتاب و نویسنده آن نزدیک شوم و دریافت‌های خود را با شما به اشتراک بگذارم. [...] ادامه>>